Čisticí prostředky v domácnosti

Image
Curver kbelík s víkem zelený 10 l 03206-114
249 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Praktický plastový kbelíks víkem. Objem 10 litrů. Disponuje pohodlným držadlem, který umožňuje volné přenášení nádoby.Technické údaje:rozměr výrobku: 27x27x27 cmmateriál: plastbarva: zelenýhmotnost: 0,37Obsah balení:1x Kbelík s víkem CURVER 10L - zelený
Vorel smeták PVC s násadou 400 mm TO-35894
166 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Upozornění: Barevná kombinace na fotkách je pouze ilustrační a může se od výrobku lišit.Technické údaje:rozměry: 400 mmmateriál: PVCnásadahmotnost: 0,750 kgObsah balení:1 x smeták s násadou
Compass Osvěžovač vzduchu SPEED - vanilka
111 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Výrazná a dlouhotrvající vůně se sportovním vzhledem učiní z každé cesty nezapomenutelný zážitek. Futuristické tělo osvěžovače přinese do vašeho vozu výstřednost a eleganci a zároveň provoní interiér na několik týdnů.Technické údaje:vůně: vanilkaObsah balení:1 x osvěžovač vzduchu
Compass Osvěžovač vzduchu Speed - žvýkačka
111 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Výrazná a dlouhotrvající vůně se sportovním vzhledem učiní z každé cesty nezapomenutelný zážitek. Futuristické tělo osvěžovače přinese do vašeho vozu výstřední a elegantní vůni.Technické údaje:vůně: žvýkačkaObsah balení:1 x osvěžovač
Rotho 92221 Plastový box na prací prášek, 3 kg, 4,5 l
192 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Plastový kontejner na uložení pracího prášku či dalších menších potřeb do domácnosti. Kontejner je opatřen madlem pro jednoduché přenášení. Kvalitní zpracování od švýcarské značky Rotho.Technické údaje:rozměr: 21 x 23 x 18 cmobjem: 4,5 lmateriál: plastbarva: transparentní / bíláObsah balení:1 x box
Čistič podlah mýdlový dřevo Krystal včelí vosk 750ml
65 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Mýdlový čistič na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu povrchů dřevěných a plovoucích podlah. Myje beze šmouh – efekt lesklých ploch, vhodné i pro plovoucí podlahy, příjemně voní.
WC gel Lavon Ocean Breeze 750ml
52 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
WC gel s obsahem kyseliny a svěží parfemací účinně a snadno odstraní rez, vodní a močový kámen nejen z toalety, ale i z dalších sanitárních zařízení. Pro maximální čistotu i pod vodní hladinou. Vůně ocánu. Varování:Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
WC Fixinela s vůní 500ml
93 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Čistící prostředek na WC mísy, umyvadla, obkládačky. Rozpouští vodní a močový kámen. Výsledkem je čistota a příjemná vůně. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.Složení:5 - 15% kyselina fosforečná, < 5 % aniontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, barvivo.VarováníObsah nebezpečných látek: 5-15 % kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, zahusťovadlo, parfum, farbivo.H315 - Dráždí kůži.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruceP280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlaP305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Japanese Garden 75ml
107 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Při aplikaci do místa většího proudu vody získáte lepší účinnost, aplikací mimo hlavní proud vody prodloužíte životnost, avšak za cenu nižší účinnosti. Pro rovnoměrné čištění celé toalety aplikujte kytičku na obě strany mísy.Varování:Standardní věty o nebezpečnosti :H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení :P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Lime Twister 75ml
107 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. VarováníStandardní věty o nebezpečnosti :H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení :P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Doplňující informace o nebezpečnosti : EUH208 : Obsahuje citronellol, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Polar Aqua 75ml
107 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Při aplikaci do místa většího proudu vody získáte lepší účinnost, aplikací mimo hlavní proud vody prodloužíte životnost, avšak za cenu nižší účinnosti. Pro rovnoměrné čištění celé toalety aplikujte kytičku na obě strany mísy.Složení:> 30 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % amfoterní a kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene), benzisothiazolinone.Bezpečnostní upozorněníGHS07 - dráždivé látkyVarování:Obsah nebezpečných látekEUH208 : Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
WC gel Domestos White&Shine 750ml
80 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Domestos tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Díky svému hustému složení přilne lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.Varování:Obsah nebezpečných látekChlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového, oleje), cetrimonium-chlorid.EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).H290 Může být korozivní pro kovy.H311 Toxický při styku s kůží.H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku. Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.
WC gel Duck citrus 750ml
78 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Tekutý čistič WC s příjemnou citrusovou vůní, přípravek vyčistí WC mísu, odstraní vodní kámen a nečistoty. Praktické zakřivené hrdlo láhve dobře dosáhne pod okraj WC mísy, kde se nejvíce vyskytují usazeniny. Zanechává dlouhotrvající citrusovou vůni.Precizně odstraňuje vodní kámen a je účinný i na odolné skvrny. Snižuje nutnost čištění kartáčem a čistí nad i pod vodní hlavou, zaroveň eliminuje veškeré zápachy z toalety.Složení:
WC závěs kuličky Bref Power aktiv Lavender 50g
59 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi, Bref Power aktiv zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává toaletě extra svěžest. Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu toalety s každým spláchnutím. Jádro kuličky nyní obsahuje o 40 % více parfému, což zaručuje vůni od prvního do posledního spláchnutí. Vůně je nyní již od samého počátku intenzivnější. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další přísady: parfém (Citral, Limonene)Varování:H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH208 Obsahuje EUCALYPTOL;TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci.Bezpečnostní upozornění:Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
WC závěs kuličky Bref Power aktiv citron 50g
59 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
WC blok se čtyřmi aktivními kuličkami. Díky 4 funkcím, zahrnujícím čisticí pěnu, ochranu proti vodnímu kameni, ochranu proti nečistotám a extra svěžest, čistí toaletu při každém spláchnutí. Vydrží až 250 spláchnutí. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další přísady: parfém (Citral, Limonene)Varování Standardní větou o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje Eucalyptol; TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.
WC závěs kuličky Bref Power Aktiv Lavender 3x50g
108 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi, Bref Power aktiv zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává toaletě extra svěžest. Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu toalety s každým spláchnutím. Jádro kuličky nyní obsahuje o 40 % více parfému, což zaručuje vůni od prvního do posledního spláchnutí. Vůně je nyní již od samého počátku intenzivnější. Výhodné balení 3ks.Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další přísady: parfém (Citral, Limonene)Varování:H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH208 Obsahuje EUCALYPTOL;TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci.Bezpečnostní upozornění:Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
WC gel Real green clean 750g
91 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Čisticí prostředek s gelovou konzistencí na toalety a koupelny. Odstraňuje všechny typy nečistot (vodní kámen, rez, mýdlové usazeniny, zápach) na toaletách a v koupelnách. Gelová konzistence zajišťuje prodlouženou dobu působení účinných složek i nad vodní hladinou. Obsahuje účinné kyseliny vyskytující se v přírodě - citrónovou a octovou. Používá se na běžnou údržbu toalet a slouží i jako preventivní ochrana proti tvorbě vodního kamene a rzi. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací Green Wash. Složení:neiontové povrchově aktivní látky méně než 5 %; organické kyseliny; parfém; voda
Prášek na nádobí Ava 550g
55 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Účinný čistící prášek na čištění běžného kuchyňského nádobí. Obsahuje účinnou čistící a odmašťující složku. S vůní citrusů.Návod na použití: Prášek v přiměřeném množství naneste na čištěný povrch, po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte na nádobí se silikonovým nebo teflonovým povrchem.Obsahuje: Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfum, d-limonene.Varování: Standardní věty o nebezpečnosti: H 318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
Leštěnka na nábytek Brait Classic Beeswax s včelím voskem 350ml
81 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Čistící sprej na nábytek dokonale čistí, chrání, rozzáří a zabraňuje usedávání prachu. Unikátní technologie protect system odstraňuje veškeré nečistoty, chrání povrch před poškrábáním, skvrnami z vody a zanechává přirozený lesk a svěží vůni.
Leštidlo do myčky Finish lemon 800ml
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Leštidlo zabraňuje tvorbě bílých vápenatých skvrn na nádobí, s vůní citronu.
Jar Lemon 900ml
90 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Jar na nádobí je koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí s vůní citronu. Díky účinnému složení stačí malé množství přípravku na velké množství nádobí. Má dlouhotrvající aktivní pěnu. Snadno si poradí se znečištěným a mastnotou. Vhodný pro každodenní mytí nádobí – skleničky, porcelán, talíře, příbory, hrnce, pánve a jiné. Má příjemnou vůni a je šetrný k rukám. Od mycího prostředku na ruční mytí nádobí očekáváme především dokonalé odmašťovací účinky a ty JAR na nádobí rozhodně má. Nádobí účinně zbaví mastnoty a veškerých nečistot a zanechá ho zářivě čisté a dokonale odmaštěné. Tekutý prostředek se svěží vůní zeleného jablka vytváří díky svému unikátnímu složení dlouhotrvající hustou pěnu, která odstraní mastnotu ze všech míst a povrchů.Složení:5-15% aniontové povrchově aktivní látky,
WC čistič Savo Turbo 700ml
74 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Tekutý WC čistič je zahuštěný, jeho stékavost je snížena, odstraňuje i úporné pachy. Používá se k průběžné údržbě a dezinfekci toalet.Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, ParfumVarováníStandardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Varování:H311 Toxický při styku s kůží H302 Zdraví škodlivý při požití. Strana 20 / 20Verze: 1.0 Datum vydání/revize: 2.7.2015 Předchozí verze: - H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H318 Způsobuje vážné poškožení očí H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H290 Může být korozivní pro kovy H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P391 Unilklý produkt seberte Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Tropic Fruit 75ml
113 Kč
* Uváděná cena platí pro 26.02.2024
WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Varování:Standardní věty o nebezpečnosti :H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení :P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Doplňující informace o nebezpečnosti : EUH208 : Obsahuje citronellol, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
RM 536 ČISTIČ NA PODLAHY 500ml KÄRCHER
204 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Kärcher RM 536: Univerzální čistič podlahPerfektně čisté podlahy bez skvrn a šmouh. Účinný na všechny tvrdé podlahyČistič efektivně vyčistí dřevo, dlažbu, kámen, PVC, laminát i korek. Bez potřeby dodatečného oplachováníZanechá po sobě pouze čistotu a ochranný film proti vlhku. Příjemná citrónová svěžestZanechává příjemnou citrónovou svěžest po vyčištění. Specifikace: Objem: 500 ml EAN: 4054278212326Oblasti použití: Kámen PVC podlahy Linoleum Uzamčené parkety
RM 503 ČISTIČ SKLO KONCEN. 500ml KÄRCHER
212 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
RM 503 ČISTIČ SKLO KONCEN. 500ml KÄRCHEREAN: 4039784997493 Popis produktuRM 503 je koncentrovaný čistič skel od společnosti Kärcher. Jeho objem je 500 ml. Účinky a výhodyPoskytuje čištění beze šmouh.Má příjemnou vůni.Zajišťuje dobrou smáčivost.Použitelný i pro manuální zpracování.Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise.Rozpouští skvrny vodního kamene ve sprchových koutech, na zrcadlech a skleněných plochách.Kompatibilní produktyRM 503 je kompatibilní s řadou produktů Kärcher, včetně: KV 4WV 2 PremiumWV 5 PremiumWV 6 PlusÚčinnost a ochranaProstředek zpomaluje opětovné znečištění a urychluje odtok deště. Je ideální pro čištění všech voděodolných, hladkých povrchů, jako jsou sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd.
RM 534 ČISTIČ DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄRCHER
212 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
RM 534 ČISTIČ DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄRCHERPročistěte své dřevěné podlahy do hloubky a zažijte WOW efekt! Účinná péče pro vaše podlahyRM 534 šetrně očistí a rozzáří uzavřené dřevěné povrchy. Přitom vytváří ochranu proti vlhkosti. Pro různé typy podlahJe určený speciálně pro uzavřené parkety, laminátové podlahy a korek. Pro voskované a olejované podlahy doporučujeme Kärcher péči RM 535. Obnovte své zašlé podlahyŠetrně ošetří a obnoví již zašlé podlahy a navíc provoní váš domov svěží citrusovou vůní. Vlastnosti produktuVelikost balení (ml): 500Propůjčuje matný leskČištění beze šmouhEfektivní odstranění stop po obuviPříjemná, svěží citrusová vůně
RM 535 ČISTIČ DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄRCHER
212 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
RM 535 ČISTIČ DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄRCHERÚčinná a jemná péče pro vaše podlahy. RM 535 je navržen pro ošetření voskovaných dřevěných podlah. Odstraňuje šmouhy a stopy po obuvi, přičemž podlahu nejen čistí, ale i vyživuje. VlastnostiVelikost balení: 500 mlPropůjčuje matný leskČištění beze šmouhEfektivní odstranění stop po obuviPříjemná vůně včelího voskuČistič RM 535 zanechává po sobě příjemnou vůni včelího vosku. Vaše podlahy budou nejen čisté, ale i příjemně vonící. Oblast použitíČistič je ideální pro voskované dřevěné podlahy a dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finišem. Snadná aplikaceČistič RM 535 je snadno použitelný a není nutné jej oplachovat. Díky tomu je údržba vašich podlah rychlá a efektivní.
Čistič koupelna Cif sprej 750ml
104 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Čisticí sprej je speciálně vyvinutý pro úklid koupelny. Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v koupelně. Návod k použití: Nastříkejte na čištěný povrch. Nechte 1 minutu působit a poté setřete. Není třeba drhnout. Pro odstranění velmi odolné špíny postup opakujte. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod k použití, údaje na obalu a připojené informace o přípravku.Upozornění: Po použití si vždy důkladně opláchněte ruce. Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen, starý smalt, mosaz a zlaté kohoutky. Před použitím na lakované povrchy vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.Složení:
ALBULA box na prací prášek, 6 L, růžová
320 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Menší box s víkem a madlem je ideálnína prací prášek, pro ukládání tablet do myčky nádobí a dalších drobných předmětů. Transparentní box + barevné víko. Univerzální a modulární využití - boxy Albula jsou stohovatelné. Víko boxu lze zcela otevřít a sklopit dozadu. Moderní design. Kvalitní provedení od švýcarské značky Rotho.Technické údaje:rozměry: 23,5 x 20 x 20,8 cm (d x š x v)materiál: recyklovaný plastbarva: transparentní / růžováhmotnost: 0,34 kgobjem: 6 lObsah balení:1 x box na prací prášek
Odmašťovač kuchyní univerzální Lavon 750 ml
83 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Univerzální odmašťovač na všechny povrchy v kuchyních i jinde v domácnosti. Pro snadné odstranění nečistot, tuků, zapečenin a zaschlé mastnoty. Vhodný na nádobí, digestoře, kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, kachličky a spáry. Zanechává povrchy zářivě lesklé.
WINBOT 920 ECOVACS
10 399 Kč
* Uváděná cena platí pro 04.03.2024
Ecovacs WINBOT 920: Robotický čistič okenTechnologie WIN-SLAM 2.0 umožňuje inteligentní výběr cesty pro efektivní čištění. Obsahuje systém detekce hran, který zabraňuje narážení a pádu na oknech s rámy i bez nich. WINBOT 920 je vybaven stabilním systémem stoupání a uživatelsky přívětivým hlasovým asistentem. Hlasové oznámení poskytuje aktualizace v reálném čase. Čistí všechny ploché skleněné povrchy s minimální velikostí >30 cm. Čisticí utěrka z mikrovláken má vynikající schopnost absorbovat vodu. Poskytuje konstantní sací výkon 2 800 Pa. Vlastní patentovanou plovoucí čisticí desku a inteligentní bezpečnostní systém. Používá pokročilou přísavku a vysoce elastické lanko (tahová síla až 80 kg) s nosnou karabinou pro zvýšené zabezpečení. Ovládání je možné pomocí aplikace Ecovacs Home App. Poskytuje tři režimy čištění: automatické (standardní), hloubkové (využívající dvou různých cest) a čištění intenzivně znečištěných míst. Automatický start, paměť polohy a návrat do počátečního bodu po čištění. Výdrž 30minutové záložní baterie pro ochranu proti pádu při výpadku napájení. Přenosné úložné pouzdro pro snadnou přepravu. Délka napájecího kabelu 4,2 m a bezpečnostního lana 1,5 m. 30minutová záložní lithiová baterie 650 mAh, napětí baterie 14,8 W, hmotnost baterie 87 g. Pracovní rychlost 2,83 min/m² (±10 s), výkon robota 75 W, pracovní napětí robota 24 V, hlučnost 70 dB(A) ±2 dB(A). Rozměry 78 × 247 × 248 mm, hmotnost 1,7 kg. V balení Robotický čistič oken Napájecí adaptér Bezpečnostní postroj 4× čisticí podložky 24,7 × 24,6 cm Dokončovací tkanina Čisticí roztok 100 ml Úložné pouzdro Návod
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Sunset blossom 75ml
104 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Při aplikaci do místa většího proudu vody získáte lepší účinnost, aplikací mimo hlavní proud vody prodloužíte životnost, avšak za cenu nižší účinnosti. Pro rovnoměrné čištění celé toalety aplikujte kytičku na obě strany mísy.VarováníStandardní věty o nebezpečnosti :H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení :P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Doplňující informace o nebezpečnosti : EUH208 : Obsahuje citronellol, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Na našem webu naleznete široký výběr čisticích prostředků pro efektivní úklid vaší domácnosti. Od klasických prostředků na všeobecné čištění a odstranění nečistot až po specializované výrobky určené pro konkrétní povrchy či materiály. Naše čisticí prostředky jsou vyrobeny z kvalitních a šetrných složek, což zaručuje dokonalé výsledky bez negativního dopadu na zdraví a životní prostředí. V našem sortimentu najdete také ekologické varianty, které splňují nejpřísnější ekologické normy. Objednejte si u nás své oblíbené čisticí prostředky a užijte si svou domácnost v čistotě a pohodlí. Odkazujeme na všechny typy povrchů včetně kuchyňského nádobí, podlah, skla i WC.

Image
Produkty

Populární produkty

Dámské bavlněné tričko personalizované
219 Kč
* Uváděná cena platí pro 02.03.2024
Product Images
Doručení zdarma
Force PURE petrolejový
849 Kč
* Uváděná cena platí pro 02.03.2024
Product Images
Doručení zdarma
BANKAMP Závěsné svítidlo BANKAMP Conus LED, 3 světla, nikl
33 899 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Knikerboker Knikerboker Schegge LED závěsné světlo 2-x, černá
15 036 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
SSS 3200 KIDS BT SPEAKER SENCOR
1 399 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Canon LC-E6E nabíječka
1 115 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Product Images
Sleva 20%
Halenka s krátkými rukávy a s výstřihem do "V", potisk květin
519 Kč
* Uváděná cena platí pro 02.03.2024
Jednobarevné tričko s dlouhými rukávy, bio bavlna
379 Kč
* Uváděná cena platí pro 02.03.2024
Žabkové sandály se štrasem, na klínku, šedé
1 190 Kč
* Uváděná cena platí pro 02.03.2024
Tričko "Polly"
249 Kč
* Uváděná cena platí pro 02.03.2024
LANBERG Patch kabel CAT.6 FTP 0.5M šedý Fluke Passed
37 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Rotho dětský nočník, starorůžový
303 Kč
* Uváděná cena platí pro 02.03.2024
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99